Malování týpí

Pro dokonalou stylovost nabízíme ruční pomalování týpí, dveří a také liningu tradičními indiánskými vzory nebo vzory dle Vašeho vlastního návrhu.

Malovaná týpí jsou vskutku osobitá a reprezentují myšlenky a cesty svého majitele. Můžete si vybrat z mnoha našich hotových šablon nebo bez problému zrealizujeme Vámi navržený design a nápad.

Můžete si vybrat z našich šablon nebo můžete předložit vizi vlastního návrhu. 

Plachta týpí


Lining


Dveře


Malování týpí je rozděleno do 3 částí:


Kouřové chlopně
Vršek týpí představovalo nebe. 

  

 

Pruhy pod chlopněmi

 

  

Střední část mezi nebem a zemí patří motivům života, obživy a událostí, činů, patří zde kresby ptáků, zvířat, lidí.

  

Spodní část tee-pee označována jako spodní sukně, symbolizuje zemi.

Malujeme pouze na nová týpí z naší výroby!

Budeme rádi, pokud vaše návrhy budou v souladu s tradiční symbolikou a bude dodržen historický význam těchto vzorů, které dodávají týpí skutečnou krásu, význam, autentičnost.

Malované týpí je dodáváno do 4-6 týdnů.