Popis týpí

Týpí (též teepee či tee-pee) je velký kuželový stan, který celoročně obývali prérijní indiáni.

Patří k jednomu z nejdokonalejších stanů, který nabízí pohodlné a nezapomenutelné táboření. Tento stan se dobře staví, je prostorný a uvnitř se dá rozdělat oheň, což je nejen příjemné ale i praktické při táboření v zimě.

Stan je dokonale přizpůsoben pro odvod kouře. To je zajištěno chlopněmi, které jsou na vrcholu stanu, a dá se s nimi manipulovat a regulovat odvod kouře z ohniště.

V případě nepříznivého počasí se dají chlopně uzavřít pomocí dvou tyčí postavených mimo kostru.

Týpí dakotského typu má kuželový tvar s nakloněním kužele tak, že zadní strana je strmější než přední, což má estetický i praktický význam. Velikost týpí udává délku přední vchodové strany od země k vrcholu stanu, která je přibližně stejná s jeho průměrem.

Týpí se šije ve velikosti od 3 m do 8 m. Týpí 9 m se osvědčilo jako velký sněmovní stan až pro 40 osob.

V nabídce máme i modernější verzi týpí:


Při výběru bychom se měli rozhodnout a zvážit:


  • jaký materiál zvolíme a jak dlouho chceme mít týpí postavené

  • kolik lidí by mělo týpí užívat a jakou zvolit velikost týpí

  • jak budeme týpí přepravovat

   

  Schéma týpí  Základ týpí

  tak aby stálo, tvoří:

  1. Plachta


  2. Doplňky


  3. Tyče  1. Plachta


  Jedná se o vrchní plachtu stanu rozloženou na kostře z tyčí a sepnutou dřevěnými jehlicemi. Původní týpí sešívali indiáni z bizoních kůží, později z látky nakupované u bělochů. Nyní je výběr plachty možný z různých tkanin pro sezónní nebo celoroční užívání. Odolnost a pevnost stanu závisí na výběru tkaniny a také na vypracování jednotlivých detailů a výztuhy namáhaných míst stanu, která se svým zpracováním od různých výrobců liší. To vše má vliv na jeho pevnost a životnost!

  Týpí se lišila podle indiánského kmene v detailech a střihu stanu. My zde nabízíme týpí dle dakotských kmenů, které je nejčastěji používané.

  Plachtu lze také pomalovat viz Malovaná týpí.

  Součástí plachty jsou plátěné dveře uzavírající vchod do týpí.

  Dveře

  K týpí nabízíme dveře ve dvou provedeních A/B.

  A) Standard


  Standardní dodávané dveře - toto provedení je nejběžněji používané. Dveře se zavěšují zvenčí před vchod.

  B)


  Tyto dveře jsou na americký způsob a jsou zavěšovány zevnitř stanu. Používají se pro týpí s celoročním užíváním.

  Dveře B. s otvíráním na zip


  Tento způsob umožňuje pohodlné a rychlé otevírání a zavírání plátěných dveří.

  Kolíkování

  Z úcty k tradici a stylovosti týpí se většina týpí dodává bez poutek způsobem kolíkování na úvazy.

  Klasický indiánský způsob je vytváření poutka úvazem při stavbě týpí, což je originální a stylové. Úvaz je tvořen sisalovým provázkem a kuličkou, indiáni používali kamínky. My našíváme poutka na plachtu standardně.

  Na přání zákazníka lze dodat týpí bez poutek na úvazy.

  2. Doplňky


  + 2 dřevěné tyče pro vypnutí plátěných dveří

  + 1 tyč pro upevnění chlopňových šňůr, velmi pevná šňůra pro svázání tyčí

  + Jehlice k sepnutí stanu

  + Kolíky

  Kolíky

  Kolíky jsou důležitou součástí stanu, neboť kotví a vypínají plášť týpí. Pevné zakolíkování musí odolat silnému větru.

  Kolíky by měly být z tvrdého dřeva, aby se při zatloukání nerozštípaly. Délka asi 30 cm a 3-5 cm v průměru pro menší velikosti stanů a 50 cm pro větší velikosti. Pro největší velikosti týpí 8-9 m už je nezbytné opravdu pevné ukotvení kovovými kolíky (délka 60 cm), které vítr ze země jen tak nevytáhne - zabráníme tak povolení plachty.

  Nabízíme kolíky ve dvou provedeních A (dřevěné) a B (kovové).

  A) Dřevěné kolíky


  Kolíky dřevěné, bytelné, z tvrdého listnatého dřeva, povrchově voskované, s drážkou na uchycení poutka.

  B) Kovové kolíky


  Kovové kolíky se dají oproti dřevěným kolíkům zatlouct do země celé po klobouček a nezakopává se o ně. Využívají je školy a školky, děti se o ně nezraní.

  Další jejich výhodou je, že se dají zatlouci i v zimě do zamrzlé země a vydrží déle než kolíky dřevěné.

  3. Tyče


  Tyče tvoří kostru celého stanu a na stavbu týpí se používají tyče alespoň o metr delší než je výška stanu.

  Tyče by měly být tenké a rovné, ty nabízí dřeviny jako je smrk a borovice.

  Nejlepší jsou tyče odkorněné od kůry a očištěné od suků a výčnělků. Předejdeme tím narušení pláště stanu.

  Nabízíme tyče ve dvou provedeních A (loupané) a B (frézované).

  A) Loupané tyče


  Tyče loupané nabízíme pro velikosti od 5 do 9 metrů pouze v celku, loupané, z borového dřeva. Tyče lze na zakázku také povrchově ošetřit lakem, který ochrání tyče před znečištěním, navlhnutím, napadením houbami a hmyzem.

  Výhoda: 
  Jejich tloušťka se symetricky ztenčuje po celé délce od konce ke špici a tyče jsou tak pružnější.

  Nevýhoda: 
  Jejich délka a tím pádem obtížnější a náročnější transport.

  B) Frézované tyče


  Tyče strojově opracované, jsou dokonale hladké a jejich konec je upraven do postupně se zužující špice.

  Díky své přesné symetrii se dají tyče v půli nastavit kovovou tenkostěnnou spojkou.

  Tyče dělené nabízíme pro velikosti od 5 m týpí až po týpí velikosti 9 metrů.

  Výhoda: 
  Rychlý spoj a snadný převoz a přeprava tyčí. Tyče se tolik neprohýbají, což je výhoda u týpí větších velikostí.

  Důležité:
  Může se stát, že po delší době užívání půjde některá tyč zasunout hůře do kovové spojky, což je způsobeno změnami klimatu a skladováním. Nejedná se o vadu, je to způsobeno tím, že dřevo neustále pracuje a je potřeba tyč v místě spoje přibrousit.

  Patky pod tyče

  Jsou důležitý doplněk pod konec tyčí. Patka je vyrobena z tvrdého dřeva a vyztužena proti zlomení. Patka má díru na kovový kolík, kterým se zajišťuje stálost tyčí na místě.

  Tyče jsou zafixované a neuskakují při silných větrech a tím zůstává plachta stanu stále vypnutá a nedochází k uvolnění.

  Další výhodou je, že se tyče pod váhou stanu nezabořují do země jako na obr., a tyče jsou patkami od země izolovány.

  V případě větších velikostí týpí pro celoroční užívání nebo týpí s podlahou jsou patky nezbytnou součástí!

  Vnitřní plachty a podlaha


  4. Lining


  5. Ozan


  6. Podlaha


  4. Lining (rosná plachta)


  Jedná se o vnitřní plášť neboli zateplovací vložku kolem celého stanu, zavěšený od země do výše  asi 2 m. Vytváří tak dokonalou izolaci neboť spodní okraj liningu leží přibližně 15-20 cm na zemi a vyplňuje tak prostor mezi zemí a spodním okrajem týpí.

  Spodní plášť u týpí není přikolíkován až k zemi, ale kousek nad zem, aby mohlo dojít k proudění vzduchu k ohni, viz obr. 1.

  Lining naopak leží spodní částí na zemi, aby zabránil proudění vzduchu a větru dovnitř týpí. Vzduch tak proudí mezi pláštěm a liningem, obr. 2.


  Obr 1. cirkulace vzduchu bez liningu

  Obr 2. cirkulace vzduchu s liningem


  Výhody liningu

  • Vzniklou štěrbinou mezi pláštěm týpí a liningem dochází k lepšímu proudění vzduchu, který podporuje odvod kouře od ohně a v letních vedrech odvádí horký vzduch.
  • Další výhodou je, že za deště zůstává suchý a ráno se na liningu netvoří rosa. Na noc lze lining přetáhnout přes vchodový otvor a dokonale tak utěsnit dveře.
  • Zároveň zvyšuje estetický vzhled, neboť částečně zakrývá spodní část tyčí a vytváří tak v týpí dvojitou stěnu a lepší izolaci. Udržuje také teplo a v případě silného větru nám netáhne na záda.
  • Lining je nezbytný pro zimní obývání a bez ohledu na sezónu nabízí v týpí maximální servis, čímž se táboření v týpí stává skutečným domovem.

  Nabízíme lining ve dvou provedeních A (z dílů) a B (vcelku)

  A) Standardně se dodává lining ze 3 plátěných dílu, které jsou sešité z 16-ti pravidelných lichoběžníků, které se při stavbě překrývají. Dva díly liningu jsou sešité z pěti kusů a jeden díl liningu ze šesti kusů - ten se navazuje naproti vchodu.

  B) Lining sešitý vcelku jako jeden díl - je vhodnější na pomalování a díly a malby se tak nebudou překrývat.

  Doplňky k liningu

  Standardně dodáváme k liningu šňůru pro navázání liningu.

  Lining se navazuje na provaz (1.), který jsme ovázali v horní části kolem tyčí po celém obvodu týpí, ve výšce asi dvou metrů.

  Lze také navázat uprostřed na provaz pro dokonalé vypnutí (2.)

  Spodní část liningu se kolíkuje nebo jej lze připevnit provazem (3.), který jsme ovázali ve spodní části kolem tyčí.

  Záleží na každém, zda zvolí navazování či kolíky, které lze doobjednat za příplatek.

  Klobouk

  Je to alternativní způsob zajištění týpí proti kapkám deště, které se do stanu mohou dostat i při zavření chlopní. Jedná se o klobouk umístěný na vrcholu tyčí, které je třeba v případě použití klobouku zkrátit, aby se zabránilo zatékání pod něj.  Ovšem od používání klobouků jsme upustili z praktických důvodů.

  5. Ozan (střešní plachta)


  Image
  Image
  Image

  Ozan slouží k maximálnímu pohodlí a ochraně proti kapkám, které se mohou dostat při dešti po tyčích dovnitř týpí. Také udržuje teplo od ohně před jeho únikem.

  Ozan je střešní markýza zavěšená nad liningem.  Ozan se navazuje v horní části na provaz, který je ve výšce asi 2,5 metru omotán a vypnut kolem týčí,  uvnitř týpí, kolem celého obvodu. Cíp ozanu je pomocí provazu vypnut šikmo nahoru. Ozan se navazuje především v zadní části týpí naproti vchodu a vytváří pod ním prostor pro lůžko.

  Ozan se liší od každého výrobce jak střihem, tak velikostí a zpracováním.

  OZAN nabízíme ve dvou variantách A/B

  A) Standardně je výrobci nabízen ozan o velikosti překrývající 1/2 týpí.


  B) Překrývá zbylou polovinu týpí.

  Nabízíme také prodlouženou variantu, která je delší a vyšší. V případě použití ozanů A a B vzniká škvíra pro odvod kouře od ohně a zároveň vytváří dokonalý střešní kryt, který zakrývá zbývající polovinu obvodu týpí.

  Tato varianta dokonale chrání vnitřní interiér týpí při dešti před kapkami deště, které se mohou dostat dovnitř při špatném uzavření chlopní.

  Doporučujeme v případě použití dřevěné podlahy.

  Použití obou ozanů A/B
  Použití obou ozanů A/B

  6. Podlaha  Indiáni užívali na podlahu většinou kožešinu z bizonů, plátěné zbytky starých týpí nebo dobové koberečky.

  Lze ji také vysypat štěrkem.

  Podlahy nabízíme ve 3 variantách A/B/C 

  Podlaha A/B nabízíme pouze v případě objednání montáže, neboť se podlahy izolují a upravují až při montáži u zákazníka. Tyto podlahy jsou určeny pro stálou instalaci, ale v případě potřeby je lze rozebrat.

  Podlaha C. (sendvičová) je připravená pro jednoduchou montáž a demontáž

  Nabízíme dřevěné podlahy pro velikosti týpí 5, 6, 7, 8, 9 m.


  Povrchový tvar podlahy lze vybrat dle výběru.  A. podlaha z OSB desek


  OSB desky jsou šroubovány na vruty u zákazníka na dřevěné impregnované latě a izolovány jsou od země extrudovaným polystyrénem.Podlahy se montují na připravený podklad.

  B. podlaha palubková


  Palubky jsou montovány na vruty do péra u zákazníka na dřevěné impregnované latě a izolovány jsou od země extrudovaným polystyrénem.Podlahy se montují na připravený podklad.

  C. podlaha (sendvičová)


  Tato podlaha, která má sendvičovou kostrou je vyplněná izolací je rozebíratelná a připravená pro snadnou montáž jednoduchým naskládáním dílů vedle sebe bez naší asistence. Podlahy se montují na připravený podklad.

  Před instalací je potřeba aby si zákazník sám připravil štěrk pro vyrovnání terénu pro podlahu na stan.